Sunday, September 13, 2009

கண்ணம்மா என் குழந்தை

சின்னஞ்சிறு கிளியே பாடல் அனைவருக்கும் பிடித்த பாடல். அதன் இசை வடிவம், இதோ. டி.ஆர். மகாலிங்கம் அவர்களின் புல்லாங்குழலின் இனிமையை அனுபவியுங்கள்.

No comments:

Post a Comment